Güçlü Patent

Tasarım Tescil Süreçleri

  • Ön İnceleme Aşaması; tasarım tescilleri için benzerlik araştırması yapılmaz. Bu konuda başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuruyu müteakip Enstitü nezdinde başvuru için talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığı vb. özellikler için şekli inceleme yapılır.
  • Başvurunun Yayınlanarak İlan Edilmesi Aşaması; ön inceleme aşaması tamamlanan başvurular Enstitü tarafından her ay yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilan edilir. İlan süresi 6 (altı) aydır ve üçüncü kişilerin itirazlarına açıktır.
  • Belgelendirme Aşaması; ilan süresi tamamlanan ve bu aşamada itiraz edilmeyen başvurular Türk Patent Enstitüsü`nce belgeye bağlanır.
 
Endüstriyel tasarımların tescil edilerek belgeye bağlanması ortalama 10 (on) - 12 (on iki) ay sürmektedir. Belgeye bağlanan tasarımlar için koruma süresi 5(beş) yıldır. Ancak, her 5(beş) yılda bir yenilenerek toplam koruma süresi 25(yirmi beş) yıla kadar uzatılabilmektedir.