Güçlü Patent

Tasarım İtiraz İşlemleri

Tasarım İtirazı 
Tasarım Başvuruları Hakkında TPE’nin Vermiş Olduğu Kararlara Karşı TPE Nezdinde İtiraz Etme Hakkı Tanınmıştır.
İtiraz Sonucunda TPE Kararı Değişmezse Bu Durumda Tüm İtiraz Hakları Tüketilmek Kaydıyla TPE Kararının İptali Davası Açılabilinir.
TPE Kararının İptali Davasını Açabilmek İçin Tasarım İtirazı Yapılması Şarttır, İtiraz Yapılmadan Dava Açılamaz.
TPE’nin Kararlarına Karşı İtirazda Bulunmakta Hukuksal Menfaati Olanlar Marka, Patent Vekilleri Vasıtasıyla İtirazda Bulunabilinirler.
TPE Vekil Siciline Kayıtlı Olmayan Avukatların İtirazda Bulunma Hakkı Yoktur. Yetkisiz Vekille Yapılan İtirazlar Usulsüz Olmaları Nedeniyle Ret Edilirler.
TPE Nezdinde En Fazla İtiraza Maruz Kalan Kararlar Tasarım Başvurusunun Ret Kararlarıdır.
Ayrıca TPE Tarafından Endüstriyel Tasarım Bültenine Çıkarılan Tasarımlara Askı Süresi İçersinde Benzerlik, Gerçek Hak Sahipliği İddiasıyla İtiraz Yapılabilmektedir. Benzer Tasarımların Tescilini Engellemek İçin Tasarım Takip Yapılmasında Fayda Vardır.
Mahkemede İleri Sürülecek İddia ve Savunmalar TPE Nezdinde Yapılan İtirazlarla Sınırlıdır, İtiraz Dilekçesinde Yer Almayan İddialar Mahkemede İleri Sürülemez Bu Nedenle TPE Nezdinde Yapılacak İtirazların Marka, Patent ve Tasarım Hukukunda Deneyimli Hukukçu Vekillerce Yapılmasında Fayda Vardır.
Marka ve Patent Vekillerinin Büyük Bir Kısmı Hukukçu Değildir Hatta Birçok Patent Firmasında Avukat Dahi Bulunmamaktadır. Dolayısıyla Hukuk Eğitimleri ve Bilgileri Bulunmayan Vekillerce Yapılan İtirazlar Hukuki Bakımdan Sığ ve Hatalı Olmakta, Hak Kayıplarına Sebebiyet Vermektedir.