Güçlü Patent

Patent Belgesi Gerekli Evraklar

Patent korumasında en önemli kısım İSTEMLER kısmı olduğu için istemlerin Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmasında özel özen gösterilmesi ve istemlerin korumanın kapsamını çizecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli formları doldurmak ve belgeleri temin etmek kaydıyla gerçek ve tüzel kişiler gerek şahsen, posta yoluyla, vekil aracılığıyla veya elektronik imza ile online olarak başvurmak mümkündür. Türk Patent Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş vekiller aracılığıyla müracaat yapmak profesyonel danışmanlık almak bakımından daha uygundur.

-Sözleşme

-Vekaletname

-Teknik Dosya için gerekli bilgiler

-Vergi Levhası (Şirket ise)

-Faaliyet Belgesi (Şirket ise)