Güçlü Patent

Marka Tescil Süreçleri

Araştırma sonucunda, tescil edilebilirlik ihtimali yüksek olan markalar için başvuru dosyalanması aşamasına geçilir. 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 Sayılı SMK ile, marka işlem süreleri kısaltılmış olup, marka başvurusu işlemleri normal şartlarda gittiği taktirde, yaklaşık 5-7 ay arasında markalar tescil edilebilmektedir. Marka süreçleri aşağıda yer almaktadır;

– Başvuru (Markalar başvuru yapıldığı gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınırlar.)

– İnceleme (Şekli inceleme ve marka kriterlerine göre inceleme yapılmaktadır. – Yaklaşık 2 ay)

– İlan (Markalar 2 ay süre ile Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmektedir.)

– Tescil (İlan sürecinde herhangi bir itiraz olmayan marka başvurularının tescil kararı verilir. Tescil kararından itibaren 2 ay içerisinde tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir.)