Güçlü Patent

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 9001 belgesi alarak ile kalite yönetim sistemi, günümüzde pek çok sektöre yakından baktığımızda, tüketici taleplerinin ve davranış biçimlerinin hızlı ve sürekli olarak farklılaştığını üstelik bu değişimin özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip ve ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde daha da süratli olduğunu görmekteyiz. Bu değişimi fark ederek yatırımlarını ve ISO 9001 belgesi alımı gibi kalite yönetim sistemlerini bu yönde geliştirebilen “esnek ticari kuruluşlar” gelecek Pazar paylarında daha yüksek paylara sahip olurken günümüzün kurumsal yapıya sahip firmaları arasındaki yerlerini de alabileceklerdir.

 

Bugüne kadar toplanan müşteri bilgilerinin “Kalite Yönetim Sistemi Arşivinde” saklanması, müşteriyi ve piyasayı daha iyi tanıyabilmek ve öngörüye sahip olabilmek için biriktirilmesi gerektiğini ancak bu birikimin firmaların müşteriyle ilişkisinde ve kurum içindeki süreçlerde yeterince yaygınlaşamadığını görüyoruz. Kuruluşlar açısından baktığımızda, bu görüntünün daha da gelişime açık olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz. Özel­likle gelişme yolunda olan, pazar payı ve kârlılığı küresel olarak artan ve gerçekten bu bilgilere ihtiyacı olduğu halde halen gerekli arşiv yapısını ve bilgi bankasını kuramayan firmaların sayıca çok olduğunu ve genellikle neden olarak yeni ve henüz büyüyen firmalarda bu durumun yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Firmalardan özellikle bu konuda geride kalanların bu sistemi gerçeğe dönüştürebilmeleri için ISO 9001 belgesi almanın ve kalite yönetim sistemlerine ağırlık vererek bu gidişatı değiştirmelerinin mümkün olduğu açıkça söylenebilmektedir.

 

Bugün kalite yönetim sistemi henüz bulunmayana ancak istekli şirketlerde tes­pit ettiğimiz, kuruluşun gelişmesini sağlayacak öncelikli ko­nulardan biri de müşteri odaklılık konusu olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Dünyanın ve ülkemizin önde gelen firmalarına baktığımızda bu konudaki önceliklerin diğer bir çok konudan daha değerli ve önemli bir şekilde ele alındığını görebiliyoruz. Özetle firmalar gerekli yönetim ve arşiv alt yapısını kurup müşteri hizmetlerine yönelik uygulama ve prosesleri sağlayabildikleri takdirde ve bu sistemlerin gereği şekilde müşteri bil­gilerini tutmaya başlamakla birlikte bu bilgilerden geniş kap­samlı olarak faydalanabileceklerdir.

 

Bugün “Sadece müşteri odaklı ürün ve hizmet” faaliyetlerinin doğru bir analiz ile firmada ürün ve hizmet bazlı geliştirilmesi sonucunda müşteri başına ortalama karlılığı beklentilerin üzerinde yük­seltmek mümkün olabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılabileceklere daha yakından bakmak ge­rekirse firmalar uzun zamandan beri müşterilerini ayırdıkları değer dilimlerine göre zaten gruplara ayırmaktalar. Ancak veri madenciliği, müşteri profilleme, potansiyel ve eğilim modellemesi yöntemleriyle veri toplama ve analiz tek­niklerinde kaydedilen ilerlemeler, diğer kurumsal firmalarda oldu­ğu gibi katılım henüz kurumsallığa yeni adım atan firmalara da müşterilerini daha yakından tanıma ve yeni müşteri edinme fırsatı sunmaktadır.

 

Çoğu zaman firmalarda yaptığımız görüşmelerde pek çok sayıda firmanın müşteri profiline göre gruplandırma yapmadığını yalnızca çok azının sadece tahsilat ve geri dönüş algısıyla hareket ettiklerini ancak çoğu kuruluşun ise bu konuda nasıl davranmaları gerektiğinin farkında olmadığını görüyoruz. Doğru müşteri ve pazar gruplaması ışığında karlı ve taleplere uymakta olan ürün çeşitliği oluşturmak da kri­tik önem taşımaktadır. Üretim ve geliştirme süreçlerinin bu veriler altında analiz edilmesi ve şekillendirilmesinin çok sayıda faydası oalcağı aşikardır. Çoğu firmanın doğru biçimde ürün kârlılığını ve dolayısıyla müşteri kârlılığını ölçemediğini görülmektedir. “ISO 9001 belgesi almak” ve uygulama kapsamında çalışarak bu bilgileri oluşturmak ve faydalanmak noktasında şirketleri cirolarını yükseltmek için en çok müşteri tabanını büyütmeye önce­lik verdiklerini bunu temkinli adımlarla yaptıklarını fakat çoğunluğun mevcut ya da hedef müşteri kitlesine uygun ürün renkliliğine sahip olmadıkları anlaşılmaktadır.

 

Bu oranların ülkemizde bundan 10 yıl kadar önceki ISO 9001 belgesi alım sayısı ve kalite algısı göz önüne alındığında yönetimsel hizmet yatırımlarının genel seviyesi düşünüldüğünde ve çok sayıda firmanın son 5 - 10 yıldır yaptıkları başarılı yönetimsel dönüşüm programları göz önüne alındığında daha iyi yerlerde olduğu­nu söylemek ve bardağa dolu tarafından bakmakta mümkün. Bununla birlikte yine de önde gelen ulusal ve uluslararası platformlara bakıldığında alınacak çok mesafe bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Sonuç olarak firmaların 'ISO 9001 belgesi alırken almaları gereken eğitimler' ile bu konudaki yönetim danışmanlığı ile hem ciro hem de fikir esasıyla büyümelerinin önü açık ve çok sayıda uygulama fırsatı taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için ISO 9001 belgesi alınırken kalite yönetim sistemi içerisinde en önemli olduğunu düşündüğümüz “Müşteri İlişkileri Prosesi” oluşturulmalı sadece evrak boyutunda değil bu prosedür kapsamında müşterilerin tanınması ve gruplandırılarak bundan sonraki tüm ürün ve hizmet sunum süreçlerinde özellikle müşteri ilişki­lerinde farklılık meydana getirilmesi önem taşımaktadır.

 

Sonuç olarak 'ISO 9001 yönetim sistemi' dahilinde müşteri odaklılık açıkça belirtilmiş ve ger­çekçi hedeflere yönelik, doğru kurallar çerçevesinde ve doğ­ru yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, hem müşteri mem­nuniyetini oldukça üst düzeyde artıran, bunun yanında pazar payının sağlıklı artırılması ve maliyet düzenlemesi de sağlayabilecek bir kavram ola­rak ortaya çıkıyor.

 

Şirketiniz kendi sektörlerinde ülke sektör ortalamalarından daha ileride olsa da mevcut bu­lunduğunuz noktadan daha ileriye gidebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için “Müşterileri Dinleme ve Onları Anlama” yatırımları yaparken bizim kazançlı olduğunu varsaydığımız değil gerçek tüketici talep ve beklentileri doğrultusunda ele almamız gibi konularda özellikle ciddi gelişmeler oluşması gerekmektedir. Bu ise her zaman ifade ettiğimiz üzere 'ISO 9001 gibi bir yönetim anlayışının' kurumlarda doğru anlaşılarak entegrasyonunun sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Hatta bu ISO 9001 belgesi alma ve kurulum sürecinin yeni ve hızlı büyümekte olan küçük işletmeler için yegane yol olduğunu belirtmekte fayda var. ISO 9001 belgesi İzmir alabilmek için yazısına bakabilirsiniz.

 

ISO 9001 BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

'ISO 9001 belgesi almak için ilk yapılması gereken' öncelikle bir danışman firma bulmaktır. Bunun için ISO danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte olan birkaç firma tespit edilerek görüşme yapılır.

 

Neden 'belgelendirme kuruluşları' değil de danışmanlık firmaları ile görüşüyoruz?

 

'Danışmanlık firmaları firmanızda eksik olabilecek ve denetimse sıkıntıya neden olabilecek aksaklıkları gidermeniz konusunda size yardımcı olacak böylece ISO 9001 belgenizi daha uygun fiyatlar ile alabilmeniz mümkün olacaktır.'