Güçlü Patent

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

SO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Uygulamanın Faydaları

 • ISO 14001 ile Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

 • ISO 14001 ile Çevresel performansın artırılması

 • Marka itibarında yükselme,

 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması

 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

 • ISO 14001 ile Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.

 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

 • ile Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.

 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.

 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.

 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.

 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.

 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.

 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.