Güçlü Patent

Barkod Numarası Gerekli Evraklar

  • Başvuru formu : Formun üzerinde belirtilen kurallara uygun, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulur.

  • Tahhütname :    Okunaklı doldurularak Noterde onaylatılır. Noter Onaylı Taahhütname Başvuru Formuna eklenir.

  • Faaliyet Belgesi :Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oldugunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti firmanın kayıtlı oldugu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Suretinin aslı Başvuru Formuna eklenir.

  • Gelir Tablosu :   Firmanın başvuru yaptıgı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren Gelir Tablosu Başvuru  ( Muhasebe tarafından onaylı olması gerekmektedir)