Güçlü Patent

Marka Tescil Gerekli Evraklar

Marka Şirket Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği

Vergi Levhası fotokopisi

Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmemektedir)

Başvuru Formu (Şirket bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)

 

Marka Şahıs Adına Alınacak ise ;

Müracaatı yapılacak olan markanın var ise logo örneği

T.C Kimlik fotokopisi

Vekâletname (Şirketimizce düzenlenecektir ve noter tasdiki gerekmemektedir)

Başvuru Formu (Firma bilgileriniz doğrultusunda tarafımızca hazırlanacaktır)